Orter anvandes ino mindre extension ino karleksmagin annu underben vi nog forvantar oss

Orter anvandes ino mindre extension ino karleksmagin annu underben vi nog forvantar oss

Det var sarskilt orter sam blomste saso till sin skepnad eller vars rotter erinrade forsavitt konsorganen sasom ansags verksamma. Ocks blommors benamning kunde inverka pa ifall dom anvandes inom karleksmagi, inte atminstone innefatta det karleksort. Detta skulle en gosse sam mo fortara tillsammans darfor att bli foralskade ino varandra.

Andra anvandbara grej sasom anvandes inom karleksmagin hamtades a dom ha ihjal och den mull do vilade inom. Inom nago vitsord av Angermanland sags att ifall gravmull kastas mellan par folk som var ”gjorda postumt varann”, dvs. att do vart foralskade efterso ett fortrollning, enar upphor fortrollningen.

Nar han gick, glomde han kniven, andock flickan gomde saken da sasom e hagkoms itu natten

Aven oblater kunde stjalas av kyrkan och anvandas i magiskt mening, dom ansags ju redan finnas till fyllda it styrk. Ifall oblat stoppades inom munnen samt nagon kysstes var effekten direkt, den kyssta blev fartfyllt in love ino saken da saso kysste. Forsavitt oblat syddes in inom alternativ lades inom ett flickas alternativ pojkes plagg blev saken da personen vansinnigt in lov inom den sasom gjort detta. Problem kunde likval bilda forsavit oblaten togs bort, enar forsvann kanslorna.

Karleksmagi leder mot olycka

Att gallande overnaturlig korbana lite nagon foralskad varje forenat tillsammans missode. Flera uppteckningar skanke foredome villig att do makar sasom blivit ”hoptrollade” sallan fick ett langt och mumsigt aktenskap. Ino harnast vitsor fran Vilhelmina ino Lappland berattas om hurdan en tjej vakat mirake midsommarnatten vilket lett mo att hon fatt overhet kvar nagon kar til hans vilja

En gumma, som vakade midsommar for att erhalla kolla sin tillkommande make, fick vid den utsatta tiden pahalsning bruten en karl. Kvinnan forstod, att detta varje den hane, hon skulle innehav, sam redde till ett maltid till honom. Nedanfor maltiden tog gubben fram sin kniv och skar forut sig av det framsatta kottet. Tiden gick, och kvinnan blev aktenskapsbunde tillsammans den kar, hon sett mirakel midsommarnatten. Ett gang, nar hon nedstam inom babysang, skulle mannen leta nagot ino hustruns ask. Emeda fann han saken da kniv, saso han forlorat saken da forskrackliga midsommarnatten, da han fran andra blivit ford till kvinnan. Han mindes hur hans fotter sam bota lekamen hade blivit plagade mirake denna tur. Inom vred skrek han jaha, det vart du som fororsakat mej varend saken da plagan! Sam darmed stotte han kniven inom henne och dodade henne.

Det ar ej speciellt marigt att se moraliska pekpinnar ino den har typen utav sagner. Att villig overnaturli korbana berora sin omnejd, alternativ ann varre, att prova ringa inflytande slut nagon persons emotioner samt onska var den varsta sortens trolltyg. Tv hundra ar forr, under trolldomsanklagelsernas tidrym fran andra halften bruten 1600-talet till etta halften it 1700-talet, vart orsaken mo att nago segment anklagades sta haxeri och stalldes https://getbride.net/sv/belarus-kvinnor/ for korriger nyligen det att de ansags aga praktiserat karleksmagi. Inom varsta fall domdes saken dar anklagade personen mot doden darfor att det ansags att dom hade ingatt en ihop tillsamman fan (krin 300 manniskor dodades for haxeri ino Sverige mirake framtid delen it 1600-talet).

Karleksmagi vart ideligen riktad kontra ett eftertrycklig perso. Saken da kunde praktiseras av bade hanar samt kvinns ehuru det tycks aga varit nagot vanligare att kvinn gjorde det. Medryckand inom sammanhanget befinner sig att otaliga uppteckningar berattar forsavitt att mans anledning tillsamman karleksmagin varenda att atnjuta nago dam att lusta dom, inte sallan bara temporart ellerbara sta nago natt. Nar det innefatta do kvinnor som anvande sig itu denna gestaltning bruten magi varenda det vanligare att det koper om att patraffat och att bibehalla en aktenskapspartner.