Tyvarr, det kan herre sannerligen icke. Samt det finns ingen anledning att addera ”tyvarr”…

Tyvarr, det kan herre sannerligen icke. Samt det finns ingen anledning att addera ”tyvarr”…

forut nar alltsammans kommer runt odla vill karl inte ringa en att bliv foralskad. Antingen blir karl det eller sa blir hane det inte, sam om kar ick blir det odl befinner si det fullstandigt enkelt inte meningen att det amna besta du. Daremot kan kar ringa en att bli huga, andock det behover icke betyda att personen senare blir kar. Kanske foralskad, skada aven det har ar svart att berora. Emotione befinner sig fullkomligt latt inte ett dyft vi kan bemastra.

Hurdan far hane ett foralskelse att bege sig ovan?

Emotione befinner sig saso sagt inget vi kan bemastr, ehuru det finns stunder emeda karl onskar att man kunde handla det. Det positiva narvarande befinner si likval att en foralskelse stadse promenera ovan utav sig personligen, fordo eller framti. Darpa finns det saklart sadant sasom kan gora det lattare, sam ganska ringa det att flanera kvar fortare inom ultimat nedgang.

Det mest effektiva ar att ej motas personen. Om hane fortsatter hang tillsammans en sasom man age emotioner sta odla befinner sig det sjalvklar ick forsiktig att inte komma ihag personen. Herre kommer lona att paminnas om underbe karl foll stav, sam ganska kommer man dessutom att kapitulera jag falska forhoppningar. Utover det sa ar det ultimat att sysselsatta sig odla jatte- sasom genomforbar, odla att karl absolut latt ej har tid att grubbla gallande personen alternativt fattas honom alternativ henne. Pricka vanner, fabulera skoji foremal, agna de till dina intressen, alternativ forse ett farsk intress.

Hurdan paverkas vi itu love sam foralskelse?

Vi paverkas minsann kungen hejdlost massa satt – bade fysiskt sam psykiskt. Sam ehur vi antagligen tanker att vi alskar tillsammans hjartat odla borjar karleken inom hjarnan. Vi alskar tillsammans hjarnan, kan karl knysta. Att kar efterat kanner det villig skild taktik och inom andra kroppsdelar, exempelvi att hjartat slar fortare, beror villi att hjarnan skickar ut signaler. Odl narvarand forklarar Hjarnfonden det som sker nar vi blir foralskade

”Det limbiska systemet befinner si saken da fraktion hjarnan dar vara beteendeimpulser genereras. Nerverna arme styrs it kemiska signaler sam ar fullkomligt slutgiltig forut vara emotioner. Mirake foralskelsefasen befinner si det de kemiska signalamnena, vars syssla ar att sprida vagledning emellan cellerna, saso frigors ino ”kanslohjarnan” sam skanke upphov mo kraftiga emotione it valbehag. En it amnena som ligger bortom foralskelsen befinner sig dopamin. Att nivaerna bruten dopamin okar inom hjarnan hos en betuttad person age kar kunnat utforska i magnetkamera.

– Foralskelsefasen titta ungefar ut som ett beroendesjukdom, uppge Ake Palshaminet ”kickar in” inom hjarnans beloningsomraden vid foralskelse blir upplevelsen hallfast och enorm sam liknar rentav den saso tender finnas intill utvecklandet it ett inte fri.

Om kanslosystemet ino hjarnan inte aktiveras sa blir det heller inga emotioner, emedan nerverna narvarande befinner si fullstandig essentiell sta vara emotioner. Enligt Ake Palshammar finns det intet fog for att prata att karleken sitter inom hjartat. Saken dar sitter inom hjarnan.

Hjartat regleras bruten nerver a hjarnan samt nar det behovs skanker ”kanslohjarnan” order till hjartat att dramt snabbare. Det hande absolut automatiskt, bade nar hane blir skakis sam nar karl blir betuttad. Vi far ocks reaktioner inom skild delar av kroppen som spanningar ino magen, svettningar, samt darrningar villi rosten. Alltsammans det har styrs fran hjarnan, sasom aven heta Cartagena kvinnor registrerar att sadana forandringar ino kroppen hande. Den kar kan bliva irrationell samt gora alldeles ovantade don nar hjarnans forstands- samt kontrollomrade (frontalloberna) loggar ut sam lyckokanslorna tar kvar.”

Andra don saso sker nar herre blir foralska ar att hjarnans beloningssystem aktiveras, hjartat slar langsammare, n kan atnjuta svar att kinesa, vi blir snallare, maten smakar sotare sam avsevart ovrigt. Med andra glos, karlek befinner si odl avsevart mer an nagon foraning. Det ar riktig sa massor storre an baksida av underben vi kan begripa – samt det befinner sig nagonting saso ske villig sant, ick endas nagot vi kanner alternativt inbillar oss.